Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Nabízíme zaměstnání
8. 10. 2018

Nabízíme zaměstnání učiteli/učitelce pro 1. stupeň

více...
Elektronická žákovská knížka
8. 10. 2018

Fungování elektronické žákovské knížky

více...
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE
7. 10. 2018

Zamyšlení nad výběrem střední školy

více...
72 hodin ruku na to
5. 10. 2018

12. října 2018 se zúčastní ekotým celorepublikového projektu. Tentokrát budeme pomáhat v Park Rochus

více...
Další aktuality

co nás čeká?

26

říjen

Projektový den žákovského parlamentu - 100 let založení ČR

za 10 dnů, 26.10.2018

29

říjen

Podzimní prázdniny

za 13 dnů, 29.10.2018

12

listopad

Bacha na socky!

za 27 dnů, 12.11.2018

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský