Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Třídní schůzky
5. 9. 2018

Pozvánka na třídní schůzky

více...
Autobusová spojení UH Jarošov – ZŠ Za Alejí
5. 9. 2018

Informace o autobusovém spojení mezi Jarošovem a ZŠ Za Alejí

více...
Informační leták pro žáky a rodiče
5. 9. 2018

Základní informace na školní rok 2018/2019

více...
Heslo pro školní rok
29. 8. 2018

Novým školním rokem nás bude provázet heslo STOPA

více...
Další aktuality

co nás čeká?

06

září

fotografování tříd a ročníků

před 18 dny, 06.09.2018

06

září

volby do žákovského parlamentu

před 18 dny, 06.09.2018

07

září

volby do ekotýmu

před 17 dny, 07.09.2018

10

září

adaptační pobyt pro děti ze VI.A

před 14 dny, 10.09.2018

11

září

třídní schůzky všech tříd mimo VI.A

před 13 dny, 11.09.2018

12

září

adaptační pobyt pro děti ze VI.C

před 12 dny, 12.09.2018

15

září

adaptační pobyt pro prváky z montessori tříd

před 9 dny, 15.09.2018

17

září

adaptační pobyt pro děti z VI.B

před 7 dny, 17.09.2018

18

září

třídní schůzky VI.A

před 6 dny, 18.09.2018

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský