Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Hurá, jedeme na lyžák
18. 1. 2019

Sedmáci jedou na lyžařský kurz do Velkých Karlovic na hotel Galík

více...
Omezení provozu družiny
7. 1. 2019

Z organizačních důvodů bude v pátek 11.1. provoz školní družiny pouze do 16:00 hodin.

více...
PF 2019
20. 12. 2018

Přejeme všem rodičům, příznivcům a lidem dobré vůle požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2019

více...
Vyhlášení absolventských prací
18. 12. 2018

Dnes byla vyhlášena témata na absolventské práce pro žáky 9. ročníku. Pokud si student nezvolí z nabízených témat, může se dohodnout s garantem na tématu dle svého výběru. Termín pro přihlášení se ke garantovi je do 11.1.2019.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

22

leden

Pedagogická rada za I. pololetí školního roku

před 23 hodinami, 22.01.2019

31

leden

Pololetní vysvědčení

za 8 dnů, 31.01.2019

01

únor

Pololetní prázdniny

za 9 dnů, 01.02.2019

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský