Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

OBĚDVEJME SPOLEČNĚ
15. 2. 2019

Od 11. března do 17. dubna 2019 Vás zveme do školní jídelny ke společnému obědu s Vašimi dětmi. Více v pozvánce.

více...
RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZAALEJKY
5. 2. 2019

Zveme rodiče předškoláků na informativní schůzku dne 14. února 2019. Více v pozvánce.

více...
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU
31. 1. 2019

Termín pro zpracování přihlášek ve škole do 22. února 2019.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

25

únor

Jarní prázdniny

za 4 dnů, 25.02.2019

07

březen

Otevřená ZAALEJKA II.

za 14 dnů, 07.03.2019

22

březen

Exkurze do Osvětimi

za 29 dnů, 22.03.2019

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský