Učitelé

Vrágová Jitka

učitelka matematika, občanská výchova
učitelka

572 432 916
kocianova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Již v útlém dětství jsem si ráda hrávala s ostatními dětmi na školu. Základní škola mě pak naučila mnoha dovednostem, a to především komunikaci, spolupráci s ostatními a vytrvalosti. Na střední škole byla pro mě velkou motivací naše paní učitelka matematiky, která mě přivedla k dalšímu důležitému kroku mého života. Byla jsem definitivně rozhodnuta stát se pedagogem, proto mé kroky po střední škole směřovaly na půdu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Tak jako já jsem byla motivována k povolání učitele, tak bych chtěla i já mé žáky, na Základní škole Za Alejí, vhodně motivovat a podporovat je k dosažení jejich životních cílů.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský