Učitelé

Pavlušová Marie

učitelka matematika, občanská výchova
učitelka

572 432 916
pavlusova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Od dětství jsem si přála být učitelkou matematiky. Není tedy překvapením, že mé kroky vedly na Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, kde jsem vystudovala matematiku s výchovou k občanství.

Záliba o historii mě vede k prohloubení si vzdělání o aprobaci dějepisu. Snažím se žáky přesvědčit, že matematika je rozmanitá věda s velkým potenciálem, jež nás provází v každodenním životě.

Mou vizí je, aby si žáci budovali vztahy založené na upřímnosti, optimismu a respektu - jak k sobě, tak ke spolužákům a dospělým.

Mým pedagogickým úsilím je seznámit žáky s tím, že k vytouženému cíli vede mnohdy klikatá cesta, k jejímuž zvládnutí je třeba dávka vytrvalosti a poučení se z vlastních chyb.

,,Vzdělání je schopnost porozumět druhým.‘‘ (Johann Wolfgang von Goethe)


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský