30 let poté

V pátek 15. listopadu jsme se v Kině Hvězda zúčastnili programu k příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Zhlédli jsme dva dokumentární filmy a vyslechli zajímavé vyprávění aktéra událostí na Národní třídě 17. 11. 1989 pana Mgr. MgA. Jana Gogoly ml. Programem nás provázel Mgr. Josef Korvas a naši žáci se aktivně zapojili do diskuze.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský