Naše škola

Za Alejí se nám líbí

Historie školy se začala psát 1. září v roce 1975. V současnosti poskytuje škola vzdělání více jak 500 žákům v moderním, bezbariérovém a podnětném prostředí. Od roku 2014 jsou součástí školy třídy se vzdělávacím přístupem podle Marie Montesori.

Škola se nachází v městské části Štěpnice a stojí na levém břehu řeky Moravy. Do centra města nebo do Kunovského lesa je to jen pár minut pěšky. Přes řeku je to zase kousek do Starého Města a při pohledu vdál, lze spatřit hrad Buchlov.

Školu tvoří tři bezbariérové pavilony a dvě venkovní atria, která umožňují realizaci přímé výuky žáků, relaxaci o přestávkách, společná setkávání, oslavy. Součástí školy je školní jídelna, plavecký bazén a školní hřiště s dětským koutkem.

Vybavení tříd a učeben odpovídá současným požadavkům na kvalitní výuku. Ve zmodernizovaných učebnách se učí žáci porozumět zákonitostem fyziky, chemie a přírody, poznávat svět, zdokonalovat se v komunikaci v cizích jazycích, používat digitální technologie, vařit, malovat a manuálně rozvíjet. Keramická dílna je prostorem pro rozvoj kreativity. Prostřednictvím systému videokonference se lze virtuálně spojit s celým světem. Vybavená knihovna poskytuje velké množství literárních zdrojů a útulný prostor pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Fyzickou zdatnost mohou žáci rozvíjet v tělocvičně a na školním hřišti.

Sdílená vize školy: „Košatý strom poznání vyrůstá z aktivity, tvořivosti a spolupráce všech.“

Z vize vychází Školní vzdělávací program a celková filosofie školy založená na respektujícím a demokratickém přístupu.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský