Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

před 7 dny, 1.12.2023

Nabídka pracovního místa

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky I. stupně a vychovatele/vychovatelky do školní družiny


před 10 dny, 28.11.2023

Vánoční jarmark

Žáci a zaměstnanci školy Vás srdečně zvou na vánoční jarmark.


před 14 dny, 24.11.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled do roku 2026

Zde najdete návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026


před 28 dny, 10.11.2023

Školní zpravodaj

Právě vyšlo první číslo školního zpravodaje


Projekt: JSEM V POHODĚ
před 29 dny, 9.11.2023

Projekt: JSEM V POHODĚ

Naše škola se zapojila do podpůrného a rozvojového projektu Jsem v pohodě, který spolufinancuje MADIO a Zlínský kraj. Jedná se o online setkání pro žáky, která se uskuteční každých 14 dnů. Účast v projektu je dobrovolná, anonymní a žáci se mohou účastnit těch setkání, pro která se rozhodnou. Cílem a obsahem setkání je práce s technikami mindfulness (uvědomování, všímavost) jako nástroje pro zklidnění, zvládání stresu a tím prevenci vzniku závislostí.

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 13 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský