Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Mladý chemik

V prosinci se na SPŠ v Otrokovicích konalo 2.kolo soutěže Mladý chemik, kam postoupili 3 nejúspěšnější řešitelé školního kola. Mezi 60 účastníky si naši žáci vedli velmi úspěšně. Z postupové první desítky řešitelů bude mít i naše škola zástupce v regionálním kole. Gratulujeme!

více...
PF 2020

Milí žáci, vážení rodiče a příznivci školy, jménem všech pracovníků školy Vám přeji klidné svátky vánoční a hodně štěstí a zdraví v magickém roce 2020.

více...
Zpívání u vánočního stromu

16.12.2019 zpívaly naše děti na náměstí v Uh.Hradišti.

více...
Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo školního zpravodaje

více...
Slavnostní oběd

V pátek jako každý rok čeká celou školu slavnostní oběd. O obsluhu se postarají děti ze sedmého ročníku. Už se na tuto slavnostní chvilku všichni moc těšíme.

více...
Zpívání u vánočního stromu

V pondělí 16. 12. 2019 jdou děti z naší školy zpívat na náměstí do Uh. Hradiště.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

21

leden

Pedagogická rada za i. pololetí

před 15 hodinami, 21.01.2020

26

leden

Lyžařský kurz 7. C

za 4 dnů, 26.01.2020

30

leden

Pololetní vysvědčení

za 8 dnů, 30.01.2020

31

leden

Poletní prázdniny

za 9 dnů, 31.01.2020

01

únor

Lyžařský kurz 7. A a 7. B

za 10 dnů, 01.02.2020

11

únor

Otevřená ZAALEJKA I. (pro budoucí školáčky)

za 20 dnů, 11.02.2020

02

březen

Jarní prázdniny

za 1 měsíc, 02.03.2020

19

březen

Otevřená ZAALEJKA II. (pro budoucí školáčky)

za 2 měsíce, 19.03.2020

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský