Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Třídní schůzky

V úterý 19. listopadu 2019 od 16.30 budou třídní schůzky pro všechny třídy.

více...
17. listopad - projektový blok

Dne 18. 11. 2019 proběhne tříhodinová projektová výuka zaměřená na výročí 17. listopadu. Programu se zúčastní žáci 2.stupně

více...
30 let poté (1989 - 2019)

Kino Hvězda - 15. listopadu pro 5. - 9. ročníky

více...
To je zákon, kámo!

V pondělí 11. 11. 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili programu To je zákon, kámo!

více...
Dějepisná olympiáda - školní kolo

Dne 21.11.2019 proběhne školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku. Tematické zaměření ročníku: Dlouhé století se loučí ( 1880 - 1920 )

více...
Další aktuality

co nás čeká?

22

listopad

Sběr papíru

před 3 hodinami, 22.11.2019

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský