Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

CIRKUS VE ŠKOLE A ŠKOLA V CIRKUSE

Cirkus Happy Kids přijíždí do ZŠ Za Alejí s vlastním cirkusovým šapitó a po dobu jednoho týdne bude vyučovat děti v devíti cirkusových disciplínách. V nabídce jsou žongléři, tanečnice s šátky, fakíři, akrobati, kouzelníci, klauni, chodci na laně a další. Každý si tak může nalézt, co ho zajímá a baví nejvíce. Děti budou mít možnost na závěr týdne zazářit jako skutečné hvězdy manéže ve světlech ramp opravdového cirkusového šapitó.

více...
Rozhodnutí o přijetí do základní školy

Zde naleznete informace o přijetí Vašich dětí k základnímu vzdělávání v běžných i Montessori třídách pro školní rok 2022/2023.

více...
Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo v sále Reduty slavnostní ocenění pedagogických pracovníků na území města Uherské Hradiště. V kategorii začínajících pedagogických pracovníků byla za naši školu oceněna Ája Donátková a Markéta Kramárová. Blahopřejeme.

více...
Den pro děti z Ukrajiny

V neděli 3. dubna jsme uspořádali setkání pro maminky a děti z Ukrajiny.

více...
Noc s Andersenem

V pátek 1. dubna nocovalo v naší škole šest tříd se svými třídními učiteli. Žáci si připomněli dílo H. Ch. Andersena ale i jiných autorů. Osmáci pro mladší spolužáky připravili i stezku odvahy noční školou.

více...
Erasmus +

2. výjezd projektu ERASMUS se uskutečnil ve dnech 1.5. – 6.5.2022 do Španělska – Valencie (Paterna) – School – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

23

květen

Škola v přírodě 3. AB

za 5 hodin, 23.05.2022

31

květen

Obhajoby absolventských prací

za 8 dnů, 31.05.2022

02

červen

Obhajoby absolventských prací

za 10 dnů, 02.06.2022

05

červen

Cirkus Happy Kids

za 13 dnů, 05.06.2022

09

červen

Erasmus+ v Uherském Hradišti

za 17 dnů, 09.06.2022

15

červen

Habsburská Vídeň - exkurze

za 23 dnů, 15.06.2022

21

červen

Závěrečná pedagogická rada

za 29 dnů, 21.06.2022

22

červen

Školní výlety 2. stupeň

za 1 měsíc, 22.06.2022

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský