Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Úřední hodiny

Zde najdete informaci o úředních hodinách na konci srpna 2024.

více...
Pěkné prázdniny

Milé děti, přejeme vám krásné prázdniny, milí rodiče přejeme Vám léto plné zážitků s dětmi, milí kolegové užijte si dovolenou. V září se těšíme na viděnou.

více...
Rozloučení s deváťáky

28. 6. jsme se na posledním ranním setkávání školy v tomto roce loučili s našimi deváťáky. Přejeme jim krásné prázdniny a hodně úspěchu v dalším životě.

více...
Osmáci na výletě

Návštěva v areálu Dolních Vítkovic

více...
Další aktuality

co nás čeká?

31

srpen

Adaptační pobyt pro předškoláky - běžné třídy

za 1 měsíc, 31.08.2024

02

září

Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025

za 1 měsíc, 02.09.2024

07

září

Adaptační pobyt pro předškoláky - montessori třídy

za 1 měsíc, 07.09.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský