Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Nástup dětí do školy od 4. ledna 2021

4.1.2021 nastupují do školy děti 1. A, 1. B. 2. A, 2. B, M1, M2, M3. Děti z ostatních tříd se budou učit distančně. Více informací naleznete v sekci COVID 19 nebo emailem od třídních učitelů.

více...
JINÝ KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU

Jak jsme prožili v naší škole závěr tohoto "zvláštního" roku ....

více...
PF 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

více...
Odjezdy autobusů 14. - 18. prosince 2020

Odjezdy autobusů ze Štěpnic do Jarošova

více...
Další aktuality

co nás čeká?

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský