Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Projektová výuka Dílny Gymnázium Staré Město

Ve dnech 21. až 24. října 2019 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastní projektové výuky - dílny Gymnázium Staré Město. Vyzkouší si ruční obrábění dřeva, zhotovování zajímavých výrobků v prostorách dílen odborného učiliště pod vedením zkušených lektorů.

více...
Fake News pro studenty

3. října 2019 se osmáci a deváťáci zúčastnili v kině Hvězda programu Fake News pro studenty.

více...
Výjezdní zasedání žákovského parlamentu

Ve dnech 1. a 2. října se uskuteční výjezd zástupců dětí v žákovském parlamentu. Na tomto výjezdním zasedání proběhne seznámení všech členů ŽP, sestavení pravidel parlamentu a plánování aktivit na školní rok.

více...
Pravidelná autobusová doprava od 16. září 2019

Zde najdete jízdní řád pro žákovskou autobusovou dopravu z Jarošova a ze Štěpnic

více...
Další aktuality

co nás čeká?

16

říjen

Přírodovědný klokan

za 5 hodin, 16.10.2019

21

říjen

Projektová výuka pro 8. ročník - dílny

za 5 dnů, 21.10.2019

12

listopad

Pedagogická rada za I. čtvrtletí

za 27 dnů, 12.11.2019

19

listopad

Třídní schůzky

za 1 měsíc, 19.11.2019

22

listopad

Sběr papíru

za 1 měsíc, 22.11.2019

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský