Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Ex-libris

V pondělí 17. 6. se vybraní žáci druhého stupně účastnili vyhlašování cen soutěže, kterou pořádala Knihovna BBB.

více...
Exkurze Vídeň

Žáci 8. a 9. ročníku se v pátek 14. června zúčastnili exkurze ve Vídni.

více...
Změna telefonního čísla ředitele školy

Od 17. 6. do 31.7 2024 má ředitel školy nové telefonní číslo: 572 432 906.

více...
Žákovský parlament

Nocování ve škole

více...
Fotbalový turnaj a renovace třídy?

Právě probíhají letošní projekty deváťáků.

více...
Obědvejme společně

Od 14. května do 31. května 2024 jsme pozvali rodiče a prarodiče do školní jídelny ke společnému obědu s jejich dětmi..

více...
Soutěž MISE 45 ve Zlíně

V pátek 7. června vyjelo 20 čtvrťáků a páťáků vyzkoušet své dovednosti z matematiky do Zlína na soutěž MISE 45.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

19

červen

MA, MB, MC pasování na čtenáře

za 11 hodin, 19.06.2024

19

červen

Pedagogická rada za 2. pololetí

za 11 hodin, 19.06.2024

24

červen

Školní výlety 2. stupeň

za 5 dnů, 24.06.2024

27

červen

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

za 8 dnů, 27.06.2024

28

červen

Slavnostní ukončení školního roku

za 9 dnů, 28.06.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský