Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo školního zpravodaje.

více...
Autobusy z Jarošova a zpět

V týdnu od 10. května do 14. května nebude odpolední vyučování. Autobus z Jarošova bude odjíždět v 7.20, zpět ze Štěpnic ve 14.05 hodin.

více...
Rozhodnutí o přijetí do základní školy

Zde naleznete informace o přijetí Vašich dětí k základnímu vzdělávání v běžných i Montessori třídách.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

14

červen

8. AB Ekopobyt Sluňákov

před 23 hodinami, 14.06.2021

15

červen

Schůzka s rodiči předškoláků - Montessori třídy

za 1 hodin, 15.06.2021

16

červen

Schůzka s rodiči předškoláků - běžné třídy

za 1 den, 16.06.2021

16

červen

8. C Ekopobyt Sluňákov

za 1 den, 16.06.2021

21

červen

Pedagogická rada za 2. pololetí

za 6 dnů, 21.06.2021

23

červen

Školní výlety 2. stupeň

za 8 dnů, 23.06.2021

29

červen

Slavnostní rozloučení s deváťáky

za 14 dnů, 29.06.2021

30

červen

Slavnostní ukončení školního roku

za 15 dnů, 30.06.2021

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský