Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Morena
18. 3. 2019

Ve čtvrtek 21. 3. bude ŠD vynášet Morenu do řeky Moravy.

více...
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – MONTESSORI TŘÍD
14. 3. 2019

Zápis se koná ve dnech pátek 5. 4. 2019 od 13 do 17 hodin a sobota 6. 4. 2019 od 9 do 12 hodin

více...
Karneval školní družiny
14. 3. 2019

Tak se nám blíží Masopust a my jsme 19. února, opět ve školní jídelně, mohli vidět spoustu krásných masek na Karnevalu školní družiny.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

22

březen

Exkurze do Osvětimi

za 16 hodin, 22.03.2019

29

březen

Noc s Andersenem

za 8 dnů, 29.03.2019

05

duben

Zápis do 1. ročníku

za 15 dnů, 05.04.2019

15

duben

EVVO výjezd 8. ročníku - Sluňákov

za 25 dnů, 15.04.2019

16

duben

Pedagogická rada za III. čtvrtletí

za 26 dnů, 16.04.2019

18

duben

Velikonoční prázdniny

za 28 dnů, 18.04.2019

23

duben

Třídní schůzky

za 1 měsíc, 23.04.2019

24

duben

Den Země I. stupeň

za 1 měsíc, 24.04.2019

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský