Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude rozdávat v pátek 26. června 2020. Školní družina bude pro děti fungovat do 30. června 2020. Bližší informace k organizaci Vám sdělíme nejpozději do 19. června 2020. Vratislav Brokl, ředitel školy

více...
Vydávání obědů od 25. 5. 2020

Z hygienických důvodů není možné odebírat jídlo v jídlonosičích!! Toto platí do odvolání.

více...
Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo školního zpravodaje.

více...
Výuka žáků 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020

V tomto čláku najdete informace o výuce žáků 1. - 5. ročníku

více...
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

průvodce přijímacím řízením po vyhlášení mimořádného opatření

více...
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

průvodce přijímacím řízením po vyhlášení mimořádného opatření

více...
Další aktuality

co nás čeká?

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský