Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Informace k nástupu vybraných tříd od 12. dubna 2021

Zde najdete podrobné informace k nástupu dětí.

více...
POZVÁNKA K ZÁPISU

Milé děti, milí rodiče, zveme Vás k zápisu do 1. ročníku. Z důvodu uzavření školy, se na zápis do školy nedostanete.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

19

duben

Nástup do školy 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, M1, M3, M5

za 4 dnů, 19.04.2021

26

duben

Nástup do školy 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, M2, M4

za 11 dnů, 26.04.2021

03

květen

Nástup do školy 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, M1, M3, M5

za 18 dnů, 03.05.2021

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský