Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Rozhodnutí o přijetí - Montessori třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020

více...
Rozhodnutí o přijetí - běžné třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020

více...
Školní družina - Hledání pokladu

V úterý 14.5.2019 budou děti, které navštěvují školní družinu, hledat v okolí školy ukrytý poklad.

více...
POBYT 8. ROČNÍKŮ NA SLUŇÁKOVĚ

Program zaměřený na přírodu, ekologii..

více...
Proběhl zápis do 1. tříd

V pátek a v sobotu probíhal zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020.

více...
Vida park

V pondělí 1.4.2019 jedou žáci 7. ročníků do zábavního vědeckého parku na Brněnské výstaviště.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

24

duben

Den Země I. stupeň

před 13 hodinami, 24.04.2019

03

květen

Odjezd dětí do Penzance - GB

za 8 dnů, 03.05.2019

13

květen

Odevzdání Absolventských prací

za 18 dnů, 13.05.2019

17

květen

Sběr papíru

za 22 dnů, 17.05.2019

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský