Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Nová vedoucí školní jídelny

Od 17. ledna 2022 máme novou vedoucí školní jídelny paní Marcelu Foretovou, která má nový email: jidelna@zszaaleji.cz Telefonní čísla zůstávají stejná.

více...
Odchod vedoucí školní jídelny

Pátek 14. ledna 2022 byl posledním pracovním dnem naší vedoucí školní jídelny Dany Paravanové, která odchází do důchodu. Paní Paravanová se starala o naše stravování 20 let. Moc jí děkujeme a přejeme ať si užívá aktivně důchodového věku.

více...
Vánoční blahopřání

Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce 2022 hodně lásky, štěstí, osobní pohody a především hodně zdraví přejí všichni ze ZAALEJKY

více...
Vánoční cukroví pro zdravotníky

Naše děti a pedagogové se zúčastnili pečení pro zdravotníky. Pomohli tak napéct vánoční cukroví těm, kteří v této adventní době tráví téměř veškerý čas na oddělení péčí o pacienty. Přejeme jim, ať si užijí vánoční atmosféru a stráví krásné Vánoce.

více...
Adventní barevný týden

V týdnu 6. 12. - 10. 12. 2021 pořádá žákovský parlament barevný týden v odstínech Vánoc.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský