Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků

Již po několikáté jsme navštívili resort Valachy (Ski areály Horal a Razula) a strávili zde příjemné dva kurzy v hotelu Pod Javorem v Leskové ve Velkých Karlovicích. Na fotky se můžete podívat na stránkách 7. ročníků.

více...
Proběhla první Otevřená Zaalejka

V úterý 11.2.2020 proběhlo první odpoledne Otevřené Zaalejky.

více...
Výjezd projektu ERASMUS do Velké Británie

Výjezd do partnerské školy Bodnant Community School se uskuteční ve dnech 8.3 – 13.3.2020

více...
Nabídka zaměstnání

Přijmeme učitele/učitelku s kombinací přírodopis - tělesná výchova

více...
Pololetní vysvědčení

V důsledku velké nemocnosti ve škole byl plánovaný celoškolní program změněn. Vysvědčení (výpis) budeme dětem dávat 1. vyučovací hodinu (do 9 hodin). Poté budou moct děti ze školy odejít, pokud jim napíše zákonný zástupce žádost o odchod v 9 hodin. Jinak výuka (třídnické hodiny) končí dle časů uvedených v týdenních či čtrnáctidenních plánech. Obědy se budou vydávat od 11:40 hodin, tak prosím, nezapomeňte na jejich odhlášení.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

24

únor

Ranní setkávání 7.A

za 5 dnů, 24.02.2020

02

březen

Jarní prázdniny

za 12 dnů, 02.03.2020

08

březen

Erasmus - Výjezd do Velké Británie

za 18 dnů, 08.03.2020

10

březen

Zločin kolem nás - Josef Klíma

za 20 dnů, 10.03.2020

12

březen

Filmové představení - V síti

za 22 dnů, 12.03.2020

19

březen

Otevřená ZAALEJKA II. (pro budoucí školáčky)

za 29 dnů, 19.03.2020

30

březen

Environmentální pobyt 8. ročníku

za 1 měsíc, 30.03.2020

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský