Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Příprava k CAMBRIDGESKÝM zkouškám

Od tohoto školního roku nabízíme žákům 8. a 9. ročníků přípravu k CAMBRIDGESKÝM zkouškám. Schůzka rodičů proběhne v úterý 7. 9. v 17.30 hodin ve školní jídelně.

více...
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok slavnostně zahájil starosta města UH Ing. Stanislav Blaha a ředitel školy Vratislav Brokl.

více...
Informace k nástupu dětí od 1. září 2021

Zde najdete podrobné informace k nástupu dětí.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

04

říjen

Adaptační pobyt pro žáky VIII. A

za 11 dnů, 04.10.2021

06

říjen

Adaptační pobyt pro žáky VIII. C, VIII. D

za 13 dnů, 06.10.2021

08

říjen

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

za 15 dnů, 08.10.2021

11

říjen

Adaptační pobyt pro žáky IX. A

za 18 dnů, 11.10.2021

13

říjen

Adaptační pobyt pro žáky IX. C

za 20 dnů, 13.10.2021

18

říjen

Adaptační pobyt pro žáky VIII. B

za 25 dnů, 18.10.2021

20

říjen

Adaptační pobyt pro žáky IX. B

za 27 dnů, 20.10.2021

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský