Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Karneval ŠD

Ve čtvrtek 9.2. proběhne Karneval ŠD ve školní jídelně od 14:30 do 16:00 hod.

více...
Lyžařský výcvikový kurz - Karlov

Fotografie z lyžařského kurzu sedmých ročníků

více...
Nabídka pracovního místa

učitel/ka 1. stupeň, učitel/ka angličtiny

více...
Objednávání obědů

Právě bylo zprovozněno objednávání obědů v aplikace iCanteen

více...
Vánoční přání

Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce 2023 hodně lásky, štěstí, osobní pohody a především hodně zdraví přejí všichni ze ZAALEJKY

více...
Další aktuality

co nás čeká?

03

únor

Pololetní prázdniny

před 14 hodinami, 03.02.2023

08

únor

Dny prevence

za 4 dnů, 08.02.2023

13

únor

Jarní prázdniny

za 9 dnů, 13.02.2023

14

březen

Otevřená ZAALEJKA II. (pro budoucí školáčky)

za 1 měsíc, 14.03.2023

31

březen

Noc s Andersenem

za 2 měsíce, 31.03.2023

06

duben

Velikonoční prázdniny

za 2 měsíce, 06.04.2023

06

duben

Velikonoční prázdniny

za 2 měsíce, 06.04.2023

18

duben

Třídní schůzky

za 2 měsíce, 18.04.2023

23

červen

Zahradní slavnost

za 5 měsíce, 23.06.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský