Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Zpívání u vánočního stromu

V pondělí 16. 12. 2019 jdou děti z naší školy zpívat na náměstí do Uh. Hradiště.

více...
Mikuláš na naší škole

Dnes předávali nejstarší žáci dětem na 1. stupni mikulášskou nadílku

více...
Vánoční jarmark

Srdečně Vás zveme na vánoční jarmark.

více...
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2022

Na stránkách Města uherské Hradiště naleznete návrh rozpočtu do roku 2022

více...
Dětský filmový festival Malé oči

Krásný zážitek v kině Hvězda

více...
Další aktuality

co nás čeká?

19

prosinec

Třídní vánoční besídky

za 4 dnů, 19.12.2019

20

prosinec

Slavnostní oběd

za 5 dnů, 20.12.2019

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský