Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Nový způsob zadávání domácí práce - Google Classroom

Od pondělí 6. dubna přecházíme na nový model práce s dětmi a zadávání úkolů. Tato změna se týká M4 a od 5. ročníků výše.

více...
Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

V přiložených dokumentech najdete informace MŠMT o přijímacích zkouškách na střední školy.

více...
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Od úterý 17. března 2020 budeme vyřizovat žádost o ošetřovné pouze elektronicky.

více...
Provoz poradenského pracoviště

Informace psychologa a speciálního pedagoga školy

více...
Další aktuality

co nás čeká?

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský