Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, ekotým, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Pravidelná autobusová doprava od 16. září 2019

Zde najdete jízdní řád pro žákovskou autobusovou dopravu z Jarošova a ze Štěpnic

více...
Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

Slavnostního zahájení školní roku se zúčastnil i pan starosta Ing. Stanislav Blaha

více...
Informační leták na školní rok 2019/2020

V uvedeném letáku najdete základní informace, termíny prázdnin, třídních schůzek a akcí školy.

více...
NABÍDKA KROUŽKŮ

Ve školním roce 2019/2020 budeme nabízet tyto kroužky.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

23

září

Žákovský parlament - ranní setkávání

za 2 dnů, 23.09.2019

01

říjen

Adaptační pobyt žákovského parlamentu

za 10 dnů, 01.10.2019

02

říjen

Zasedání školské rady

za 11 dnů, 02.10.2019

13

říjen

Erasmus+

za 22 dnů, 13.10.2019

21

říjen

Projektová výuka pro 8. ročník - dílny

za 1 měsíc, 21.10.2019

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský