Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Jídelní lístek

Vážení rodiče, tento týden máme závadu na vnitřním serveru školy a může se stát, že se nedostanete k objednávání obědů. Pokud se tak stane, napište změnu emailem na: jidelna@zszaaleji.cz. Níže je přiložený jídelní lístek. Děkuji za pochopení Vratislav Brokl, ředitele školy .

více...
Obhajoby absolventských prací

Ve dnech 7. 6. a 8. 6. probíhají u nás ve škole tradiční obhajoby absolventských prací. Každý z žáků 9. ročníku tak má možnost seznámit své spolužáky a učitele s tématem, které ho zajímá. Témata si prezentující žáci vybírali z různých oblastí - od PC her, přes různé sporty a umělecké žánry až k řešení otázek sociologických.

více...
Soutěž v sudoku na ZŠ Unesco

V pátek 2. 6. 2023 se konal na ZŠ UNESCO turnaj v sudoku. Tohoto turnaje se zúčastnili tři zástupci z naší školy. Děkujeme za reprezentaci.

více...
9.B zve do letního kina

2. června 2023 od 20.30 hodin na hřišti u školy

více...
Další aktuality

co nás čeká?

21

červen

Pedagogická rada za 2. pololetí

za 12 dnů, 21.06.2023

23

červen

Zahradní slavnost

za 14 dnů, 23.06.2023

26

červen

Školní výlety 2. stupeň

za 17 dnů, 26.06.2023

29

červen

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

za 20 dnů, 29.06.2023

30

červen

Slavnostní ukončení školního roku

za 21 dnů, 30.06.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský