Jídelna

upozornění pro strávníky

Odhlašování a přihlašování obědů

 • osobně u vedoucí školní jídelny od 7.30 do 8.00 hodin – ne v objednávkovém boxu
 • emailem do 7.45 hodin na adrese: dana.paravanova@zszaaleji.cz
 • zprávou SMS do 7.45 hodin na telefonním čísle + 420 739 951 527
 • elektronicky do 14,00 předcházející pracovní den na webové adrese http://www.strava.cz/istravne/

Přihlašovací jméno a heslo obdržíte od třídních učitelů
​nebo na emailu: palkova@zszaaleji.cz

Vzhledem k platnosti vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění 107/2008 Sb.o školním stravování jsme nuceni, pokud žák odebírá obědy, počínaje druhým dnem absence, účtovat plnou hodnotu oběda, což v současnosti činí: cena suroviny (25 Kč, 27 Kč nebo 30 Kč) + mzdové a ostatní osobní náklady 23 Kč + režijní náklady  8 Kč.

Viz výše uvedená vyhláška: §4 (9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení – tudíž má nárok na zlevněný oběd, ostatní dny už nemá. Proto Vás žádáme o důsledné odhlašování obědů, pokud je Vaše dítě nepřítomné ve škole více jak jeden den.

Ceník obědů

Plná cena oběda:

suroviny 25,00 Kč – 30,00 Kč + mzdové a ostatní osobní náklady 23,00 Kč + režijní náklady 8,00 Kč.

Stravování žáků:

Žáci, jejichž škola je zřízena městem Uherské Hradiště:

 • strávníci 7 – 10 let:   kategorie A - oběd  25,00 Kč
 • strávníci 11 – 14 let: kategorie B - oběd  27,00 Kč         
 • strávníci 15 – 18 let:  kategorie C - oběd  30,00 Kč

Žáci, jejichž škola není zřízena městem Uherské Hradiště:

 • strávníci 7 – 10 let:    kategorie A - oběd - 33,00 Kč
 • strávníci 11 – 14 let:  kategorie B - oběd - 35,00 Kč         
 • strávníci 15 – 18 let:   kategorie C - oběd - 38,00 Kč

Zaměstnanci ZŠ Za Alejí:

 • při přítomnosti na pracovišti 3,0 hodiny: cena oběda = cena surovin – příspěvek z FKSP - 30,00 Kč
 • nepřítomnost na pracovišti: cena oběda = plná cena - 61,00 Kč

Identifikační čipy

 • prodej - 130,00 Kč
 • výkup (po ukončení stravování) - 100,00 Kč
 • cena je snížena o 30,00 Kč, které jsou určeny na údržbu čipu                          

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský