Jídelna

upozornění pro strávníky

Odhlašování a přihlašování obědů

 • osobně u vedoucí školní jídelny od 7.30 do 8.00 hodin – ne v objednávkovém boxu
 • emailem do 7.45 hodin na adrese: jidelna@zszaaleji.cz
 • zprávou SMS do 7.45 hodin na telefonním čísle 739 951 527
 • elektronicky do 14,00 předcházející pracovní den na webové adrese iCanteen

Přihlašovací jméno a heslo obdržíte od třídních učitelů
nebo na emailu: jidelna@zszaaleji.cz

Vzhledem k platnosti vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění 272/2021 Sb. o školním stravování jsme nuceni, pokud žák odebírá obědy, počínaje druhým dnem absence, účtovat plnou hodnotu oběda, což v současnosti činí: cena suroviny (30 Kč, 32 Kč nebo 35 Kč) + mzdové a ostatní osobní náklady 23 Kč + režijní náklady  8 Kč.

Viz výše uvedená vyhláška: §4 (9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení – tudíž má nárok na zlevněný oběd, ostatní dny už nemá. Proto Vás žádáme o důsledné odhlašování obědů, pokud je Vaše dítě nepřítomné ve škole více jak jeden den.

Ceník obědů

Plná cena oběda:

suroviny 30,00 Kč – 35,00 Kč + mzdové a ostatní osobní náklady 30,00 Kč + režijní náklady 7,00 Kč.

Stravování žáků:

Žáci, jejichž škola je zřízena městem Uherské Hradiště:

 • strávníci 7 – 10 let:   kategorie A - oběd  30,00 Kč
 • strávníci 11 – 14 let: kategorie B - oběd  32,00 Kč         
 • strávníci 15 – 18 let:  kategorie C - oběd  35,00 Kč

Žáci, jejichž škola není zřízena městem Uherské Hradiště:

 • strávníci 7 – 10 let:    kategorie A - oběd - 33,00 Kč
 • strávníci 11 – 14 let:  kategorie B - oběd - 35,00 Kč         
 • strávníci 15 – 18 let:   kategorie C - oběd - 38,00 Kč

Identifikační čipy

 • od 1. 1. 2023 se budou prodávat čipy za 60 Kč a nebudou se již zpětně vykupovat
 • u původních čipů platí, že po ukončení docházky se budou vykupovat za 100 Kč

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský