Učitelé

Bartošíková Hana
asistentka pedagoga
vychovatelka, asistentka pedagoga, učitelka jazyk český
Bednaříková Marie
učitelka
učitelka matematika, výtvarná výchova
Bednaříková Renata
třídní učitelka VII.C
učitelka anglický jazyk, přírodopis
Bortelová Darina
učitelka
učitelka český jazyk a občanská výchova
Brachtlová Iva
asistentka pedagoga
-
Březinová Lucie
učitelka
učitelka anglický jazyk, tělesná výchova
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Čechmánková Eva
třídní učitelka IX.A
učitelka matematika, přírodopis
Černá Jana
třídní učitelka IV.A
učitelka 1.stupeň
Číhalová Kamila
asistentka pedagoga
-
Cilečková Iveta
asistentka pedagoga
-
Donátková Andrea
třídní učitelka M4
učitelka Montessori
Flíčková Jana
asistentka pedagoga
-
Frolíková Veronika
školní psycholožka
-
Furová Martina
asistentka pedagoga
-
Grebeníčková Petra
učitelka
učitelka přírodopis a chemie
Habartová Světlana
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika, informatika
Holčíková Alena
asistentka pedagoga
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele, třídní 6. A
učitelka matematika, fyzika
Horáková Kateřina
třídní učitelka VII.B
učitelka český jazyk, výtvarná výchova
Horáková Kristýna
třídní učitelka VI.B
učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrbáčová Lenka
vychovatelka
-
Hubíková Marie
asistentka pedagoga
-
Hučíková Radka
třídní učitelka I.B
učitelka I. stupeň
Janíková Eliška
třídní učitelka M2
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní učitelka M3
učitelka Montessori
Kociánová Jitka
učitelka
učitelka matematika, občanská výchova
Koželuhová Lenka
třídní učitelka II.B
učitelka 1.stupeň
Koželuhová Zdeňka
asistentka pedagoga
-
Kročová Michaela
třídní učitelka M1
učitelka Montessori
Kuchařová Jarmila
třídní učitelka II.A
učitelka 1.stupeň
Kupcová Stanislava
třídní učitelka III.A
učitelka 1.stupeň
Kvasničková Markéta
třídní učitelka I.A
učitelka 1.stupeň
Mikušová Jitka
vychovatelka
-
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní učitelka VII.A
učitelka český jazyk, dějepis
Otrusiníková Hana
učitelka, asistentka pedagoga
asistentka pedagoga, učitelka hudební výchova, němčina
Pálková Kateřina
třídní učitelka VIII.B
učitelka matematika, informatika
Pochylá Věra
vychovatelka
vychovatelka, asistentka pedagoga
Podešvová Martina
třídní učitelka VIII.A
učitelka český jazyk, dějepis
Rašticová Lenka
školní psycholožka
-
Říhová Martina
vychovatelka
-
Salvetová Nikola
asistentka pedagoga
-
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní učitelka IX.B, učitelka český jazyk, občanská výchova
Straková Veronika
třídní učitelka IV.B
učitelka 1.stupeň
Svobodová Alena
speciální pedagožka
-
Švrčková Iva
třídní učitelka V.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Takáčová Jarmila
asistentka pedagoga
Taláková Jana
třídní učitelka 3. B
učitelka 1. stupeň
Trvajová Kamila
asistentka pedagoga
-
Urbanec Michal
třídní učitel V.B
učitel 1. stupeň, anglický jazyk pro 1. stupeň
Valenta Dalibor
třídní učitel VI.D
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vaňková Renata
třídní učitelka VI.C
učitelka matematika, přírodopis
Vojáčková Lucie
asistentka pedagoga
-
Vrobel Michal
metodik prevence
učitel zeměpis, tělesná výchova
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský