Učitelé

Bartošíková Hana
asistentka
vychovatelka, asistentka pedagoga
Bednaříková Marie
učitelka
učitelka matematiky, výtvarná výchova
Bednaříková Renata
třídní VI.C
učitelka anglický jazyk, přírodopis
Brachtlová Iva
asistentka
asistentka pedagoga
Březinová Lucie
učitelka
učitelka anglický jazyk, tělesná výchova
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Čechmánková Eva
třídní VIII.A
učitelka matematika, přírodopis
Černá Jana
třídní III.A
učitelka 1.stupeň
Číhalová Kamila
asistentka
asistentka pedagoga
Cilečková Iveta
asistentka
asistentka pedagoga
Donátková Andrea
třídní M4
učitelka Montessori
Habartová Světlana
vychovatelka
vedoucí vychovatelka
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika, informatika
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele
učitelka matematika, fyzika
Horáková Kateřina
třídní VI.B
učitelka český jazyk, výtvarná výchova
Horáková Kristýna
třídní V.B
učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrbáčová Lenka
vychovatelka
vychovatelka
Janíková Eliška
třídní M2
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní M3
učitelka Montessori
Koželuhová Lenka
třídní I.B
učitelka 1.stupeň
Kročová Michaela
třídní M1
učitelka Montessori
Kuchařová Jarmila
třídní I.A
učitelka 1.stupeň
Kupcová Stanislava
třídní II.A
učitelka 1.stupeň
Motyčková Kateřina
třídní V.A
učitelka tělesná výchova, přírodopis
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní VI.A
učitelka český jazyk, dějepis
Otrusiníková Hana
asistentka
asistentka pedagoga
Pálková Kateřina
třídní VII.B
učitelka matematika, informatika
Pochylá Věra
vychovatelka
vychovatelka, asistentka pedagoga
Podešvová Martina
třídní VII.A
učitelka český jazyk, dějepis
Rašticová Lenka
školní psycholožka
-
Říhová Martina
vychovatelka
vychovatelka
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní VIII.B, učitelka český jazyk, občanská výchova
Straková Veronika
třídní III.B
učitelka 1.stupeň
Svobodová Alena
speciální pedagožka
Švrčková Iva
třídní IX.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Urbanec Michal
třídní IV.B
učitel 1. stupeň, anglický jazyk pro 1. stupeň
Valenta Dalibor
učitel
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vojáčková Lucie
asistentka
asistentka pedagoga
Vrobel Michal
metodik prevence
učitel zeměpis, tělesná výchova
Zajícová Lucie
učitelka
učitelka, asistetnka pedagoga německý jazyk, občanská výchova
realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský