Učitelé

Bartošová Dagmar
vychovatelka
Brachtlová Iva
asistentka pedagoga
-
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Chovanec Matyáš
učitel
učitel anglického jazyka
Cilečková Iveta
asistentka pedagoga
-
Cinádrová Klára
učitelka
učitelka matematika, německý jazyk
Číhalová Kamila
asistentka pedagoga
-
Danielová Kristýna
učitelka
učitelka tělesná výchova, výchova ke zdraví
Donátková Andrea
třídní učitelka MD
učitelka Montessori
Flíčková Jana
asistentka pedagoga
-
Frolíková Veronika
školní psycholožka
-
Furová Martina
asistentka pedagoga
-
Grebeníčková Petra
kariérová poradkyně
třídní učitelka VII.A, učitelka přírodopis, chemie
Grebeňová Lucie
asistentka pedagoga
Habartová Světlana
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Hladká Kateřina
asistentka pedagoga
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele
učitelka matematika, fyzika
Honcharenko Anastasiia
asistentka pedagoga
ukrajinská asistentka
Horáková Kristýna
třídní učitelka IX.B
učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrabalová Adéla
asistentka pedagoga
.
Hrabalová Jana
třídní učitelka III.A
učitelka 1.stupeň
Hrbáčová Lenka
vychovatelka
-
Hromčík Kateřina
asistentka pedagoga
Hrubošová Karolína
asistentka pedagoga
vychovatelka
Hubíková Marie
asistentka pedagoga
učitelka výtvarná výchova, pracovní činnosti
Hučíková Radka
třídní učitelka IV.B
učitelka I. stupeň
Jančová Michaela
třídní učitelka VI.C
učitelka matematika, občanská výchova
Janíková Eliška
třídní učitelka MB
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní učitelka MC
učitelka Montessori
Klempířová Skulová Oldřiška
třídní učitelka MA
učitelka Montessori
Klímová Markéta
třídní učitelka 2.A
učitelka 1. stupeň
Knotová Martina
asistentka pedagoga
Koželuhová Lenka
třídní učitelka I.B
učitelka 1.stupeň
Kramárová Markéta
třídní učitelka IV.A
učitelka 1.stupeň
Kročová Michaela
třídní učitelka ME
učitelka Montessori
Kuchařová Jarmila
třídní učitelka I.A
učitelka 1.stupeň
Kučerová Marcela
Asistentka pedagoga
Kupcová Hana
učitelka
učitelka 1. stupeň
Mahdalů Danny
asistent pedagoga
Mikušová Jitka
vychovatelka
-
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní učitelka V.B
učitelka český jazyk, dějepis
Nucová Lucie
učitelka
učitelka český jazyk, dějepis
Nuzíková Martina
speciální pedagožka
třídní učitelka VI.B, učitelka přírodopis
Pavlíková Gabriela
třídní učitelka VII.C
učitelka matematika, biologie
Pálková Kateřina
třídní učitelka VII.B
učitelka matematika, informatika
Podešvová Odehnalová Martina
třídní učitelka VI.A
učitelka český jazyk, dějepis
Poisel Daniel
asistent pedagoga
Říhová Martina
vychovatelka
-
Skupinová Zdeňka
asistentka pedagoga
učitelka německý jazyk
Straková Veronika
třídní učitelka III.B
učitelka 1.stupeň
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní učitelka IX.A, učitelka český jazyk, občanská výchova
Švrčková Iva
třídní učitelka VIII.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Taláková Jana
třídní učitelka II.B
učitelka 1. stupeň
Tobolová Adéla
učitelka
učitelka anglický jazyk
Urbanec Michal
třídní učitel VIII.B
učitel anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova
Valenta Dalibor
třídní učitel IX.D
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vanďurková Magdalena
učitelka
učitelka výtvarná výchova
Vojáčková Lucie
asistentka pedagoga
učitelka Montessori
Vrobel Michal
metodik prevence
učitel zeměpis, tělesná výchova
Zimčíková Gréta
učitelka
učitelka anglický jazyk, občanská výchova
Žváček Dušan
třídní učitel IX.C
učitel tělesná výchova, zeměpis
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský