Učitelé

Bláhová Lucie
vychovatelka
Brachtlová Renata
učitelka
učitelka výtvarná výchova
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Cilečková Iveta
asistentka pedagoga
-
Cinádrová Klára
učitelka
učitelka matematika, německý jazyk
Číhalová Kamila
asistentka pedagoga, učitelka
učitelka přírodopis
Čížková Kateřina
učitelka
učitelka matematika
Donátková Andrea
třídní učitelka MD
učitelka Montessori
Flašarová Petra
asistentka pedagoga
Flíčková Jana
asistentka pedagoga, učitelka
učitelka vaření
Frantíková Jana
učitelka
učitelka anglický jazyk
Frolíková Veronika
školní psycholožka
-
Furová Martina
asistentka pedagoga
-
Grebeníčková Petra
kariérová poradkyně
třídní učitelka VIII.A, učitelka přírodopis, chemie
Grebeňová Lucie
asistentka pedagoga
Habartová Světlana
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Havlanová Věra
učitelka
učitelka anglický jazyk
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele
učitelka matematika, fyzika
Honcharenko Anastasiia
asistentka pedagoga
ukrajinská asistentka
Horáková Kristýna
metodik prevence pro I. stupeň
třídní učitelka VI.B, učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrabalová Adéla
asistentka pedagoga
.
Hrabalová Jana
třídní učitelka IV.A
učitelka 1.stupeň
Hubíková Marie
asistentka pedagoga
učitelka výtvarná výchova, pracovní činnosti
Hučíková Radka
třídní učitelka I.B
učitelka I. stupeň
Janíková Eliška
třídní učitelka MB
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní učitelka MC
učitelka Montessori
Klempířová Skulová Oldřiška
třídní učitelka MA
učitelka Montessori
Klímová Markéta
třídní učitelka V.A
učitelka 1.stupeň
Koželuhová Lenka
třídní učitelka II.B
učitelka 1.stupeň
Koželuhová Veronika
vychovatelka
Kročová Michaela
třídní učitelka ME
učitelka Montessori
Kučerová Marcela
Asistentka pedagoga
Kuchařová Jarmila
třídní učitelka II.A
učitelka 1.stupeň
Kupcová Hana
třídní učitelka I.A
učitelka 1. stupeň
Mahdalů Danny
asistent pedagoga
Mikuláštíková Kristýna
třídní učitelka 3.A
učitelka 1. stupeň
Mikušová Jitka
vychovatelka
-
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní učitelka VI.A
učitelka český jazyk, dějepis
Nucová Lucie
třídní učitelka VII.B
učitelka český jazyk, dějepis
Pálková Kateřina
třídní učitelka VIII.B
učitelka matematika, informatika
Pavlíková Gabriela
třídní učitelka VIII.C
učitelka matematika, biologie
Podešvová Odehnalová Martina
třídní učitelka VII.A
učitelka český jazyk, dějepis
Poisel Daniel
asistent pedagoga
Puškáš Jakub
učitel
učitel anglický jazyk
Říhová Martina
vychovatelka
-
Skupinová Zdeňka
asistentka pedagoga
učitelka německý jazyk
Straková Veronika
třídní učitelka IV.B
učitelka 1.stupeň
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní učitelka V.B, učitelka český jazyk, občanská výchova
Švrčková Iva
třídní učitelka IX.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Taláková Jana
třídní učitelka III.B
učitelka 1. stupeň
Tobolová Adéla
učitelka
učitelka anglický jazyk
Urbanec Michal
třídní učitel IX.B
učitel anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova
Valenta Dalibor
třídní učitel VI.C
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vojáčková Lucie
asistentka pedagoga
učitelka Montessori
Vrobel Michal
metodik prevence pro II. stupeň
učitel zeměpis, tělesná výchova
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský