Učitelé

Bartošíková Hana
asistentka pedagoga
vychovatelka, asistentka pedagoga, učitelka jazyk český
Bednaříková Marie
učitelka
učitelka matematika, výtvarná výchova
Bičanová Šarlota
-
asistentka
Blahová Eva
učitelka
učitelka výtvarná výchova
Brachtlová Iva
asistentka pedagoga
-
Březinová Lucie
třídní učitelka VIII.C
učitelka anglický jazyk, tělesná výchova
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Čechmánková Eva
třídní učitelka VII.C
učitelka matematika, přírodopis
Černá Jana
třídní učitelka I.A
učitelka 1.stupeň
Číhalová Kamila
asistentka pedagoga
-
Cilečková Iveta
asistentka pedagoga
-
Donátková Andrea
třídní učitelka M4
učitelka Montessori
Flíčková Jana
asistentka pedagoga
-
Frolíková Veronika
školní psycholožka
-
Furová Martina
asistentka pedagoga
-
Grebeníčková Petra
třídní učitelka V.A
učitelka přírodopis a chemie
Habartová Světlana
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Havlová Andrea
učitelka
učitelka matematika, anglický jazyk
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika, informatika
Holčíková Alena
asistentka pedagoga
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele
učitelka matematika, fyzika
Horáková Kristýna
třídní učitelka VII.B
učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrbáčová Lenka
vychovatelka
-
Hubíková Marie
asistentka pedagoga
-
Hučíková Radka
třídní učitelka II.B
učitelka I. stupeň
Jakšíková Petra
učitelka
učitelka český jazyk, německý jazyk
Janíková Eliška
třídní učitelka M2
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní učitelka M3
učitelka Montessori
Koželuhová Lenka
třídní učitelka III.B
učitelka 1.stupeň
Kramárová Markéta
třídní učitelka II.A
učitelka 1.stupeň
Kraváčková Michaela
třídní učitelka V.B
učitelka anglický jazyk, ruský jazyk
Kročová Michaela
třídní učitelka M1
učitelka Montessori
Kuchařová Jarmila
třídní učitelka III.A
učitelka 1.stupeň
Kupcová Stanislava
třídní učitelka IV.A
učitelka 1.stupeň
Mahdalů Danny
asistent pedagoga
Mikušová Jitka
vychovatelka
-
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní učitelka VIII.A
učitelka český jazyk, dějepis
Osohová Aneta
učitelka
učitelka matematika, informatika
Otrusiníková Hana
učitelka, asistentka pedagoga
asistentka pedagoga, učitelka hudební výchova, němčina
Pálková Kateřina
třídní učitelka IX.B
učitelka matematika, informatika
Pochylá Věra
vychovatelka
vychovatelka, asistentka pedagoga
Podešvová Martina
třídní učitelka IX.A
učitelka český jazyk, dějepis
Říhová Martina
vychovatelka
-
Salvetová Nikola
asistentka pedagoga
-
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní učitelka VII.A, učitelka český jazyk, občanská výchova
Šimoníková Nicola
učitelka
učitelka - anglický jazyk
Stodůlková Alena
speciální pedagožka
-
Straková Veronika
třídní učitelka I.B
učitelka 1.stupeň
Švrčková Iva
třídní učitelka VI.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Takáčová Jarmila
asistentka pedagoga
Taláková Jana
třídní učitelka IV.B
učitelka 1. stupeň
Tobolová Adéla
učitelka
učitelka anglický jazyk, český jazyk
Trvajová Kamila
asistentka pedagoga
-
Urbanec Michal
třídní učitel VI.B
učitel 1. stupeň, anglický jazyk pro 1. stupeň
Valenta Dalibor
třídní učitel VII.D
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vojáčková Lucie
asistentka pedagoga
-
Vojtková Petra
třídní učitelka M5
učitelka Montessori
Vrágová Jitka
učitelka
učitelka matematika, občanská výchova
Vrobel Michal
metodik prevence
třídní učitel VIII.B, učitel zeměpis, tělesná výchova
Žváček Dušan
učitel
učitel tělesná výchova - zeměpis
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský