Kontakt

ADRESA

Základní škola
Za Alejí 1072
​686 06 Uherské Hradiště

KANCELÁŘ ŠKOLY

Eva Kročil
Tel.: 572 432 900, 724 149 073
info@zszaaleji.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Marcela Foretová
Tel.: 572 432 925 jidelna@zszaaleji.cz

IČO: 
704 36 177

REDIZO:

600 124 487

ID datové schránky:
du7mtq2

Bankovní spojení: 
​155193660/0600

IP adresa pro videokonferenci: 
​80.251.240.73

Zřizovatel školy:
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám.19

Vedení školy

ředitel
tel.: 572 432 901
zástupkyně ředitele
tel.: 572 432 902

Školní poradenské pracoviště

výchovná poradkyně
tel.: 572 432 919
školní psycholožka
tel.: 572 432 929, 734 391 173
metodik prevence
tel.: 572 432 913

Pedagogičtí pracovníci

Bartošíková Hana
asistentka pedagoga
vychovatelka, asistentka pedagoga, učitelka jazyk český
Bartošová Aneta
učitelka
učitelka český jazyk - německý jazyk
Brachtlová Iva
asistentka pedagoga
-
Brokl Vratislav
ředitel
učitel tělesná výchova, zeměpis
Bruštíková Martina
učitelka
přírodopis - spec. pedagog
Březinová Lucie
třídní učitelka IX.C
učitelka anglický jazyk, tělesná výchova
Chovanec Matyáš
učitel
učitel anglického jazyka
Cilečková Iveta
asistentka pedagoga
-
Číhalová Kamila
asistentka pedagoga
-
Donátková Andrea
třídní učitelka M4
učitelka Montessori
Flíčková Jana
asistentka pedagoga
-
Frolíková Veronika
školní psycholožka
-
Furová Martina
asistentka pedagoga
-
Grebeníčková Petra
třídní učitelka VI.A
učitelka přírodopis a chemie
Grebeňová Lucie
asistentka pedagoga
Habartová Světlana
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Holčík Martin
učitel
učitel matematika, fyzika, informatika
Holčíková Alena
asistentka pedagoga
Holčíková Marie
zástupkyně ředitele
učitelka matematika, fyzika
Horáková Kristýna
třídní učitelka VIII.B
učitelka německý jazyk, anglický jazyk
Hrabalová Adéla
asistentka pedagoga
.
Hrabalová Jana
třídní učitelka II.A
učitelka 1.stupeň
Hrbáčová Lenka
vychovatelka
-
Hromčík Kateřina
asistentka pedagoga
Hubíková Marie
asistentka pedagoga
učitelka výtvarná výchova - pracovní činnosti
Hučíková Radka
třídní učitelka III.B
učitelka I. stupeň
Jančová Michaela
učitelka
učitelka matematika - občanská výchova
Janíková Eliška
třídní učitelka M2
učitelka Montessori
Janíková Markéta
třídní učitelka M3
učitelka Montessori
Klempířová Skulová Oldřiška
třídní učitelka M1
učitelka Montessori
Koželuhová Lenka
třídní učitelka IV.B
učitelka 1.stupeň
Kramárová Markéta
třídní učitelka III.A
učitelka 1.stupeň
Kristýnová Eva
asistentka pedagoga
učitelka tělesné výchovy
Kročová Michaela
třídní učitelka M5
učitelka Montessori
Kuchařová Jarmila
třídní učitelka IV.A
učitelka 1.stupeň
Kupcová Stanislava
třídní učitelka I.A
učitelka 1.stupeň
Mahdalů Danny
asistent pedagoga
Mikušová Jitka
vychovatelka
-
Napthine Alan Andrew
učitel
učitel anglický jazyk
Navrátilová Alena
třídní učitelka IX.A
učitelka český jazyk, dějepis
Osohová Aneta
učitelka
učitelka matematika, informatika
Pavlíková Gabriela
třídní učitelka VI.C
učitelka matematika - biologie
Pálková Kateřina
třídní učitelka VI.B
učitelka matematika, informatika
Pochylá Věra
vychovatelka
vychovatelka, asistentka pedagoga
Podešvová Odehnalová Martina
třídní učitelka V.A
učitelka český jazyk, dějepis
Říhová Martina
vychovatelka
-
Skupinová Zdeňka
asistentka pedagoga
učitelka tělesné výchovy
Straková Veronika
třídní učitelka II.B
učitelka 1.stupeň
Šimíková Dana
výchovná poradkyně
třídní učitelka VIII.A, učitelka český jazyk, občanská výchova
Šimoníková Nicola
učitelka
učitelka anglický jazyk, matematika
Švrčková Iva
třídní učitelka VI.A
učitelka český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
Taláková Jana
třídní učitelka I.B
učitelka 1. stupeň
Tobolová Adéla
učitelka
učitelka anglický jazyk, český jazyk
Urbanec Michal
třídní učitel VII.B
učitel 1. stupeň, anglický jazyk pro 1. stupeň
Valenta Dalibor
třídní učitel VIII.D
učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
Vanďurková Magdalena
učitelka
učitelka výtvarná výchova
Vojáčková Lucie
asistentka pedagoga
učitelka vlastivěda
Vrobel Michal
metodik prevence
třídní učitel IX.B, učitel zeměpis, tělesná výchova
Zaorálková Tamara
učitelka
učitelka německého jazyka
Žváček Dušan
třídní učitel VIII.C
učitel tělesná výchova - zeměpis

Náš tým

Technický chod školy zajišťuje

Zdeněk Grebeň

O ekonomiku školy se starají

Eva Kročil, Andrea Neubauerová

Zdravé a chutné jídlo připravují

Marcela Foretová, Jiří Viktora, Hana Klasová, Alena Němcová, Pavla Němcová, Yveta Vlachynská, Monika Snopková

O čistotu ve škole se starají

Jana Arbetová, Zdenka Dubská, Marcela Dvorská, Lenka Suchoňová, Ivana Šumšálová, Jana Trlidová

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský