ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Začátek školního roku

Také zástupci naší třídy za žákovský parlament vyrazili na svůj adaptační pobyt, který se konal ve dnech 24. - 26. září. První noc strávili v rekreačním areálu Mlýnky na Radějově, druhou noc přespávali přímo ve škole. Program letošního pobyt se nicméně trochu lišil. V minulém školním roce uspěl  žákovského parlament na půdě Senátu Parlamentu ČR a výhrou pro ŽP byl adaptační pobyt "na míru". Program zajišťovali lektoři z CEDu. Takže první den pobytu byl převážně seznamovací, stmelovací a prožitkový. Pracovat v pravém slova smyslu se začalo až ve škole. Zde si parlamenťáci oprášili pravidla, připravili plán práce na školní rok a pomaličku se pustili do příprav na projektový den ke vzniku ČSR, který se uskuteční 26. října.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský