ADAPTAČNÍ POBYTY

Minulý školní rok příliš nepřál podpoře vztahů, jejichž správné nastavení vytváří podporující prostředí pro vzdělávání dětí.

Rozhodli jsme se proto v tomto školním roce uskutečnit adaptační pobyty nejen pro žáky 6. ročníku, ale také pro kolektivy od 4. po 9. třídu. Adapťáky většinou probíhají mimo školu v rekreačním středisku Kopánky či Mlýnky. Pro některé třídy se programy uskuteční ve škole. Kurzy jsou 2 - 3 denní a vedou je společně s třídními učiteli pracovníci školního poradenského pracoviště nebo koordinátoři ŽP. Nyní máme za sebou polovinu pobytů. Děti si nazpět nastavily třídní pravidla a obnovily staronová přátelství. Děkuji všem organizátorům a učitelům, kteří průběh adaptačních pobytů zajišťovali. Vratislav Brokl, ředitel školy

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský