Beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti

informační a poradenské středisko

V tomto školním roce nás čekají přijímací zkoušky na střední školy. Ve čtvrtek 20. října jsme vyrazili na úřad práce, abychom se dozvěděli další informace týkající se volby povolání. Od školy jsme měli vycházet 7.40, což se úplně nepovedlo. Dva žáci nedorazili v tomto čase na srazové místo. Dlouho jsme na ně čekat nemohli, protože v 8.00 už nám začínala beseda. Vyrazili jsme tedy na cestu, po cestě volala jedna spolužačka, že zaspala a že dorazí později přímo na úřad práce. Druhý spolužák byl nemocný a nedorazil vůbec.

Informační a poradenské středisko je až v posledním patře budovy, takže jsme si hned po ránu vyšlápli 4 podlaží. Přezuli jsme se, nebo jsme si nasadili návleky a následovali jsme paní z ÚP do připravené místnosti.

Posadili jsme se do kruhu, napsali jsme si jmenovky a paní se nás nejprve ptala, jaké máme vybrané střední školy. Většina z nás jí odpověděla, jen ještě asi dva spolužáci nejsou úplně rozhodnutí, na jakou střední školu by chtěli jít a někteří spolužáci ještě váhají nad druhou střední školou. Následně nám paní pustila prezentaci k přijímacím zkouškám, připomněli jsme si tak důležité termíny pro odevzdání přihlášek a přijímací zkoušky. Potom nám ukazovala jak pracovat s Atlasem školství, který jsme na ÚP dostali, vysvětlovala nám jednotlivé zkratky a způsoby vyhledávání podle oborů, škol… Vraceli jsme se během toho k typům středních škol a také k osobnostním vlastnostem a studijním předpokladům, které jsou pro dané školy potřeba.

Na závěr besedy jsme si udělali test profesní orientace, který obsahoval zhruba 140 povolání, u kterých jsme bodově hodnotili, jak by se nám daná povolání líbila. Některá z povolání jsme si dovysvětlovali, následně nám paní tyto testy vyhodnotila. Vzali jsme si ještě několik letáků k jednotlivým středním školám, prolistovali jsme si šanony, ve kterých byla specifikace požadavků k jednotlivým povoláním, poté už jsme odcházeli zpět do školy.

20. října jsme navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, kde jsme se dozvěděli: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O

·         síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

·         studijních a učebních oborech

·         podmínkách a průběhu přijímacího řízení

·         charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

·         možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi

·         situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

·         podmínkách a možnostech rekvalifikace

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský