Učitelé

Blahová Petra Anna-Marie

-
asistentka pedagoga

123 456 789
blahova2@zszaaleji.cz

Škola je pro mne místo vzdělávání a zároveň často křehkých sociálních vazeb. Celoživotně inklinuji k pomáhajícím profesím, a proto jsem přijala za své poslání usnadňovat cestu ke vzdělání těm, kteří moji pomoc a podporu potřebují. Ctím edukační proces jako pilíř úspěšného, spokojeného a smysluplného života. Bytostně se ztotožňuji se slovy některých známých osobností o vzdělávání:

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ — Albert Einstein

„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“ — Antoine de Saint-Exupéry


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský