Učitelé

Březinová Lucie

učitelka anglický jazyk, tělesná výchova
třídní učitelka V.A

572 432 905
brezinova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Svou aprobaci učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiky jsem získala na Masarykově univerzitě v Brně.

Tomuto povolání jsem se nicméně začala věnovat až po tříletém pracovním a studijním pobytu ve Velké Británii. Svých jazykových zkušeností jsem se rozhodla využít k rozšíření aprobace o třetí předmět – anglický jazyk.

Při mé práci usiluji o vzájemný respekt se studenty, snažím se je nadchnout pro vyučovanou látku a předávám jim své znalosti a vědomosti.

Mým cílem je motivace žáků ke studiu a zvýšení jejich jazykových znalostí na takovou úroveň, aby byli schopni komunikovat v cizím jazyce. Současně žáci poznávají i reálie anglicky mluvících zemí, čímž se učí jejich kulturním zvyklostem.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský