Centrum ekologické výchovy Sluňákov - Den druhý

Druhý den nás čekal celodenní výlet do Litovelského Pomoraví. Před tím jsme ještě stihli navrhnout loga pro chráněné krajinné oblasti a zhodnotili jsme originální a společné prvky navržených log. Na této téměř patnáctikilometrové túře jsme se seznámili s přírodou a krajinou CHKO Litovelského Pomoraví (lužní les, ramena Moravy a meandry, žábronožky). Měli jsme také čas na diskuzní aktivitu na téma vztah člověka ke krajině, vysvětlili jsme si historické souvislosti užívání krajiny s použitím historické mapy. Po tomto náročném dni jsme se občerstvili v Lovecké chatě a opekli špekáčky.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský