Centrum ekologické výchovy Sluňákov - Den třetí

náročném dni jsme se občerstvili v Lovecké chatě a opekli špekáčky. Třetí den exkurze jsme zhlédli krátký film o lovu vodních bezobratlých a vydali jsme se do tůňky na Sluňákově lovit tyto vodní tvory. Po obědě jsme navštívili Rajskou zahradu, Lesní chrám, Kouzelný les zvuků a pocitů a Sluneční horu. Před odjezdem jsme reflektovali náš pobyt promítnutím reportáží a prostřednictvím akční tvorby v přírodě z předchozích dnů.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský