DEN DĚTÍ

1. 6. strávily děti celé dopoledne v areálu školního hřiště, kde si pro ně deváťáci připravili různé aktivity. Na dvanácti povinných stanovištích vyzkoušely například skákání v pytlích, přetahování lanem, zahrály si hru Hu tu tu tu, učily se házet s ringy, na závěr se osvěžily vodou při bitvě s vodními balonky. Na nepovinných stanovištích luštily pohádkový kvíz, skládaly puzzle.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský