DEN DĚTÍ

Tradičně si deváťáci na 1. června připravili pro mladší spolužáky řadu sportovních soutěží a pro zpestření vědomostní kvíz. Díky skvělé organizaci děti plynule přecházely mezi stanovišti s časem na svačinu. Den byl slunečný, takže si všichni užili veselé dopoledne.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský