Den prevence

V pondělí 28. ledna probíhal Den prevence. Žáci naší třídy si vyslechli dvě přednášky na téma Trestná činnost mládeže a Život s drogou. Následně ve skupinkách zpracovávali powerpointovou prezentaci, pracovní listy, postery. Ve středu budou získané informace předávat žákům v pátých ročnících.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský