Den prevence 28.1.

Závěr ledna tradičně patří u nás ve škole Dnům prevence. Jako šesťáci jsme letos absolvovali témata Kyberšikana, První pomoc a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tulip. Následně jsme vytvořili prezentace a získané poznatky předávali na 1.stupeň.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský