Učitelé

Flíčková Jana

učitelka vaření
asistentka pedagoga, učitelka

572 432 915
flickova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Vždy jsem měla blízký vztah k dětem, několikrát jsem si práci s nimi vyzkoušela jako vedoucí na letních táborech, asistentka nebo vychovatelka. Protože jsem se jim chtěla věnovat více, absolvovala jsem kurz Asistent pedagoga a pedagog volného času, přímá komplexní pedagogická činnost. Jsem ráda, že jsem zde dostala možnost pomáhat dětem, rozvíjet se a zároveň dělat to, co mě baví.
,, Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti, kterým fantazie chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami na očích, kteří si neumějí představit, že může být ještě něco jiného, než oni myslí, že by mělo být.“

,, Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie.“ JAN WERICH

Fantazie je podle mě velmi důležitá a každý by ji měl mít a využívat...


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský