Učitelé

Furová Martina

-
asistentka pedagoga

572 432 915
furova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

O práci ve školství  jsem  v minulosti nikdy neuvažovala, ale životní  situace a zkušenosti mě posunuly tímto  směrem. Ve svém okolí jsem se stále častěji setkávala s dětmi, které mají poruchy učení, chování či jiné znevýhodnění. Začala jsem se zajímat o speciální pedagogiku. Proto jsem  také absolvovala kurz  Asistent pedagoga na střední pedagogické škole v Kroměříži. Jsem ráda, že mohu pracovat na základní škole, na které chci pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, aby se co nejlépe začlenily a uplatnily ve společnosti. Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, chodím na procházky a do jógy.  Moto " Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř".


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský