HODINA FYZIKY

plazmová koule

S panem učitelem Valentou děláme ve fyzice spoustu pokusů. Naposledy jsme pozorovali plazmovou kouli. Dle informací pana učitele se plazmová koule poprvé objevila na začátku 70. let 20. století, když ji sestrojil student MIT Bill Parker při laboratorních experimentech. Plazma jako zdroj světla ale poprvé použil již Nikola Tesla při svých experimentech.

My jsme si vyzkoušeli jednoduchý pokus. Přikládali jsme prsty ruky ke sklu plazmové koule. Každá z nás to chtěl vyzkoušet. Věděli jsme, že naše tělo je vodivé, ale moc jsme si nedovedli představit, co se bude dít. Jak to tedy dopadlo? Pokud jsme se dotkli prstem ze strany koule, tak vlákno stoupalo směrem vzhůru a nedrželo tvar. Pokud jsme se dotkli prstem seshora, tak stoupal přímo nahoru a držel si tvar. Rádi bychom to i vysvětlili, proč tomu tak je, ale někteří to už znáte z hodin fyziky a někteří se to dozvíte v příštích školních letech.

Společná práce třídy 8. A

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský