Učitelé

Holčík Martin

učitel matematika, fyzika
učitel

572 432 919
holcik@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Přísný, ale spravedlivý a děti ho mají rády.“ Takového hodnocení své práce pedagoga se upřímně obávám. Slyším v tom jiná slova: pěkně srovnaní, hodně vědomostí do nich dostal, naučil je slušnému chování, respektují autoritu.

Jenomže svět se rychle mění, nové informace přicházejí ve velkém množství, pravdivé i falešné a snadné návody autorit se dobře poslouchají a následují, i když míří na scestí. Domnívám se, že učitel by měl být pro děti spíše průvodcem, stát v pozadí a podporovat každé dítě jako osobnost, která si věří v tom, co umí.

Ať se děti učí ne ze strachu, ale že je to přirozené a zábavné, ať přitom dělají chyby, hurá, důkaz, že se nebojí zkoušet nové věci, riskovat a společně tvořit. Aby se jednou jako dospělí muži a ženy uměli slušně domluvit, spolupracovat, nebát se rozhodovat důležité věci a sami kriticky posuzovat, co je správné nebo špatné.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský