Učitelé

Horáková Kristýna

třídní učitelka VI.B, učitelka německý jazyk, anglický jazyk
metodik prevence pro I. stupeň

572 432 928
kristyna.horakova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Touha stát se učitelkou mě doprovázela již od samotného dětství. „Hra na školu“ byla oblíbeným námětem her u nás doma – často i bohužel k nelibosti mých kamarádů. Proto jsem později vystudovala obor učitelství cizích jazyků.

V rámci přípravy na povolání jsem absolvovala stipendijní pobyt na univerzitě v rakouském Innsbrucku a své jazykové dovednosti jsem prohloubila prostřednictvím opakovaných pobytů v Anglii, Německu a Rakousku.

Profesní dráhu jsem nastartovala v Základní škole v Buchlovicích, odtud jsem přešla do ZŠ Za Alejí, kde působím velmi ráda dodnes, zejména z toho důvodu, že škola je otevřená novým věcem, projektům a celková atmosféra je velmi přátelská k dětem.

Vykonávám současně funkci manažerky v rámci mezinárodního partnerství škol a zároveň vedu žákovský parlament.
Práce učitele mně přináší nejen občasné starosti, ale především radost z toho, když mohu sledovat a doprovázet své žáky na jejich cestě životem, pomáhat jim uvědomovat si jejich osobnost, podporovat jejich individualitu a dobré mezilidské vztahy.

Práce s dětmi mě naučila nebát se otevřenosti, bezprostřednosti a přinesla mně uvědomění si, že podstata většiny věcí nespočívá v žádných složitostech, ale mnohdy v jednoduchosti.

Můj postoj vyjadřují slova irského dramatika G.B. Shawa: „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský