Informace k nošení ochranných prostředků od 1. března 2021

Vážení rodiče,
pro děti navštěvující školu (ať už jde o pravidelnou denní výuku či individuální konzultace) od 1. března (pondělí) 2021 platí dle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vydaného dne 22. února 2021 (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) následující pravidla ochrany dýchacích cest:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Žádáme vás, abyste nejpozději od pondělí 1. 3. 2021 děti vybavili těmito ochrannými prostředky.
Děkujeme za spolupráci
Vratislav Brokl

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský