INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete ve složce výchovný poradce.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský