Informace k zahájení školního roku 2023/24

Školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září v 9 hodin.

Všichni se sejdeme na sportovním hřišti za školou.

Po slavnostním zahájení školního roku se děti přemístí společně s třídními učitelkami do svých tříd.

Prvňáčci jdou do tříd společně s jejich doprovodem.

V případě špatného počasí se prvňáčci a šesťáci sejdou v tělocvičně, ostatní děti jdou do svých kmenových tříd.

První školní den končí výuka pro   1. ročník v 11:00

                                                             2. – 5. ročníky v 10:45

                                                             6. – 9. ročníky v 10 :30

Žáci mohou využít 4. 9. školní družinu po vyučování do 17 hodin.

Školní jídelna je 4. 9. otevřena do 11:30 hodin

Upozorňujeme rodiče a žáky, že probíhá rekonstrukce střechy a několika tříd. Je potřeba dodržovat pravidla bezpečného provozu v okolí školy a do prostor školy a sportovního hřiště vstupovat jen zabezpečenými vstupy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský