Opatření ředitele školy na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci (COVID-19)

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydávám následující opatření:

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský