Informace pro rodiče a děti k začátku školního roku

Milí rodiče,

se začátkem školního roku Vás chceme seznámit s některými pravidly, která jsme zavedli v důsledku mimořádných opatření nařízených MZd a MŠMT.

Jsme školou, která klade kromě výuky velký důraz na budování vztahů, vzájemné učení, komunikaci atd. Snažili jsme se proto nastavit pravidla ve škole tak, abychom tento náš směr nemuseli zcela opustit.

Život ve škole se bude řídit tím, aby vždy bylo možné dohledat, s kým se děti či zaměstnanci mohli potkat a aby se ve škole nepohybovali lidé, kteří přímo nesouvisí s výukou dětí.

Posíláme stručný soupis změn, které se začátkem školy budou uvedeny do provozu. Blíže Vás s těmito pravidly seznámí třídní učitelé na třídních schůzkách, které se uskuteční 8. 9. 2020 v 16:30.

 • Od 1. 9. 2020 nebude rodičům umožněn vstup do prostor školní družiny. Děti budou rodiče odevzdávat či si vyzvedávat u vchodu do družiny (rodičům nebude fungovat přístupový čip ke dveřím).
 • Děti i zaměstnanci školy se budou vždy ve škole přezouvat.
 • Ranní setkávání budou probíhat jen ve venkovních prostorách školy a budou se potkávat jen děti z jednotlivých stupňů.
 • Rodičům nebude umožněn vstup do prostor šaten, budou na děti čekat před školou.
 • Na třídní schůzky, které budou 8. 9. budou mít rodiče v prostorách školy roušky.
 • Pokud se stane, že dítěti něco nesete do školy, pak je potřeba danou věc nechat na vrátnici (vrátná zajistí předání dítěti).
 • Všechny osoby, které nejsou žáky či zaměstnanci školy, budou do školy vstupovat s rouškou učitelským vchodem.
 • Pokud jde rodič do školy, pak do ní vstupuje učitelským vchodem (blíže k Moravě), kde si ho u vchodu vyzvedne zaměstnanec, se kterým má dohodnutou schůzku.
 • Všechny informace budeme zveřejňovat na webu školy.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa, pak Vás žádáme o sdělení této informace třídnímu učiteli či vedení školy.
 • S pravidly, kdy se bude případně spouštět podpora distanční výuky, budete seznámeni na třídních schůzkách.

Všem dětem byl na 1. 9. 2020 odhlášen oběd. Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd, je potřeba ho objednat přes webovou aplikaci.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský