Jak jsme letos začínali ...

V prvních vyučovacích hodinách letošního školního roku si děti obkreslovaly dlaně, vepisovaly do nich, co je baví a mají rády. Dokreslovaly obličeje, na ně pak napsaly dvě věty pravdivé a jednu nepravdivou. Vzájemně hádaly, co je pravda, lež.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský