Učitelé

Janíková Eliška

učitelka Montessori
třídní učitelka MB

572 432 930
eliska.janikova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Práce ve škole mi každý den přináší nové zkušenosti a zážitky, poznání sebe i druhých a vědomí, že to, co dělám, má smysl. Přála bych si, aby pro děti byla škola místem, kde se setkávají s pozitivními hodnotami a získávají široké dovednosti, které později dokáží zodpovědně využít nejen ke svému rozvoji, ale i k rozvoji místa a společnosti, v níž žijí.

Uznávám partnerský a respektující vztah mezi dospělým a dítětem, který je předpokladem, aby se všem zúčastněným ve škole líbilo. Mně se ve škole líbí.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský