Učitelé

Janíková Markéta

učitelka Montessori
třídní učitelka MC

572 432 930
marketa.janikova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Jsem velmi ráda, že jsem se stala součástí pracovního kolektivu ZŠ Za Alejí, kde se cítím moc dobře. Baví mě dětem pomáhat najít správný směr cesty k poznání, zjišťování a pátrání po nových vědomostech, které je zase posunou o kousek dál.

Nejlepší odměnou je pro mě pozorovat pokrok dětí. Pomocí pomůcek, připraveného prostředí a způsobu výuky v Montessori třídě je tato cesta mnohem zajímavější a rozmanitější.

Baví mě tvořit. Vždycky jsem se věnovala ručním pracím všeho druhu, a proto vedení kroužku Ruční práce je pro mě možnost tuto dovednost předat dětem a společně mít radost z vlastnoručně vyrobených výrobků.

Nadšení je nakažlivá věc a člověku je těžko mlčet, když kolem všechno jásá.“
(Jan Werich)


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský