Jarmark

Každoroční jarmark jsme pomohli zahájit společnou písní Prosinec v atriu. Pak už se otevřely dveře a děti si prodávaly to, co samy nebo s pomocí rodičů vyrobily.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský