Jazyková animace TANDEM

Ve dnech 8. a 9. března se 6. – 9.ročníky zúčastnily jazykové animace, kterou pořádá koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové
animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za metodu jazykové animace
získal Tandem v letech 2006 a 2008 Evropskou jazykovou cenu LABEL.

Česko-německá jazyková animace navázala na zkušenosti Německo-francouzské agentury pro mládež (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW) a Polsko-německé agentury pro mládež (Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW). První jazyková animace pro potřeby česko‑německých setkání mládeže byla vypracována v roce 1997 u Tandemu Regensburg. V následujících letech byla česko-německá jazyková animace dále rozvíjena ve spolupráci s jazykovými animátory.

Naši žáci si vyzkoušeli v hodinách tuto jazykovou animaci, při které se dozvěděli o kultuře a lidech z německy mluvících zemích, zahráli si různé hry, ale také se dozvěděli o možnostech studia v těchto zemích.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský