Jeden svět na školách dětem

Ve středu 20. 3. se naše třída zúčastnila festivalu Jeden svět na školách. Na festivalu se promítaly tři dokumentární filmy. První film pojednával o společném soužití chlapců z jiných částí světa. Každý z kamarádu žil úplně jinak, ale na jejich kamarádství to nemělo vůbec žádný vliv. Druhý film se odehrával v chudé rumunské čtvrti. Zde bydlela Mirana společně se svými dvanácti sourozenci. Mirana toužila stát se úspěšnou policistkou a byla rozhodnutá pro to udělat maximum. Hlavní myšlenka toho filmu byla, že když člověk doopravdy věří v sebe samého, tak to zvládne. Třetí film pojednával o tanečníkovi, který byl zesměšňován za to, co dělá. Naštěstí byla u něj láska k tanci větší než nenávist a závist ostatních a zvládl si jít dál za svým cílem a tančit.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský