JINÝ KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU

Jak jsme prožili v naší škole závěr tohoto "zvláštního" roku ....

Tento rok vzaly tradice a rituály, spojené s koncem roku a kterými se snažíme propojovat školu, za své. Žádná mikulášská nadílka, učitelské pečení perníků, třídní besídky, vánoční jarmark, setkání v tělocvičně ani slavnostní oběd. Zpěv byl zakázán, tedy ani žádné, třebaže by bylo komorní, zpívání koled. Na začátku prosince se zdálo, že musíme všechno opustit a žádná vánoční atmosféra nebude.

Ale my se ve škole jen tak nevzdáváme a víme, že je potřeba hledat cesty jiné, pestré, veselé. A tak když jsme se vzpamatovali z úvodního šoku, že nic nebude, ejhle byl pátek 4. 12. a v jedné třídě pobíhali čerti. Mikuláš sice nepřišel, ale do pondělka nadělil dětem do tříd za okno nadílku. Malé zažehnutí vánoční atmosféry a už to se začaly nabalovat další a další akce. Nemůžeme na koledy ke stromečku? Nevadí, koleda přijde za dětmi do třídy. Každý pátek v deset se ze všech tříd ozývá stejná koleda. Někteří třídní sbírají odvahu do pečení perníčků. V půlce prosince se vine školou vůně perníků. Deváťačky vyrábí ve výtvarce nové ozdoby na vánoční stromek.

Poslední týden se ve škole vystřídají všechny třídy, aby si všechny děti mohly užít té zvláštní vánoční atmosféry. Bohužel dvě třídy jsou v karanténě, a tak se připojují jen na dálku. Mezitím pan ředitel natáčí ve všech třídách střípky do školního videopéefka. Nikdo netuší, co z toho nakonec bude.

Ve čtvrtek a v pátek v třídnických hodinách vyráží děti se svými třídními a asistenty do města na vánoční jarmark či do Kunovského lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř. V některých třídách se objeví obálky na andělskou poštu. Mezitím školní kapela cvičí na minikoledování pro děti. Z odpočinkové zóny se stane na dva dny koncertní sál. Postupně se tohoto koncertu zúčastní všechny třídy, které jsou ve škole. Zážitek je velkolepý.

A protože se nesmíme scházet a s technikou to po těch měsících distanční výuky už dobře umíme, tento rok je tradiční ředitelský vánoční a novoroční projev přes meet.

Z důvodů zabránění šíření epidemie jsou letos prodlouženy vánoční prázdniny, a tak děti jdou do školy naposledy 18. prosince. Učitelé se ale ještě v pondělí 21.12. ve škole sejdou. Kromě nepopulární inventarizace máme v plánu natočit vánoční koledu. Takové překvapení pro rodiče i pro děti, kterým jsme letos na Jarmarku nemohli zazpívat. Od osmé hodiny probíhají nácviky naší rapové vánoční písně. Výsledek je úžasný. ….

https://www.youtube.com/watch?v=xetkMWPcfT8

V jednu ještě proběhne slavnostní rozloučení v jídelně. Pan ředitel nám pustí překvapení – školní PF

https://youtu.be/WDBzQw6ZVf8

…a můžeme vyrazit do svých domovů užít si vánoční atmosféru.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský