Učitelé

Klempířová Skulová Oldřiška

učitelka Montessori
třídní učitelka MA

572 432 930
klempirova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Učitelství jsem si vybrala proto, abych dětem mohla být nápomocná v objevování toho, v čem jsou dobré a jaké jsou jejich silné stránky. Abych jim pomohla zdolávat překážky, které by je brzdily v jejich osobním růstu. Chtěla bych, aby si každé dítě uvědomovalo své vlastní kvality. Aby vědělo, že je součástí celku a společně jsme tak mohli utvářet zdravou společnost. 


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský