Učitelé

Koželuhová Lenka

učitelka 1.stupeň
třídní učitelka II.B

572 432 917
kozeluhova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Došel jsem k děsivému závěru, že rozhodujícím prvkem ve třídě jsem já….“ – píše Haim Ginott ve své knize Teacher and Child.

Jako učitelka se ztotožňuji s touto myšlenkou. Děti, které jsou nám ve škole svěřeny, by měly být v klidném a vyrovnaném prostředí. A právě s tím souvisí i moje role učitelky, neboť záleží na mně, s jakou náladou přijdu do třídy, jakou melodii hlasu použiji, zda se usmívám nebo mračím, zda kárám nebo oceňuji... Potom je částečně mým dílem, zda bude dítě mnohdy i přes svůj neúspěch v pohodě, nebo vytvořím atmosféru strachu.

Musím inspirovat, ale také mnohdy ustupovat, zvláště v případech dětí, které nemají nejideálnější rodinné zázemí. Každé dítě je potřeba přijímat s láskou takové, jaké je, nehledat na něm chyby, ale to dobré, třeba hluboko potlačené. Je třeba co nejvíce času stráveného ve škole věnovat kontaktu s dítětem, potom se dostaví očekávaný výsledek. V tom vidím poslání učitele.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský