Učitelé

Kročová Michaela

učitelka Montessori
třídní učitelka ME

572 432 914
krocova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Už od čtvrté třídy jsem chtěla být učitelkou ve škole. Ačkoliv se moje představy o této profesi změnily, práci vnímám jako své poslání. Dítě je mi celoživotní inspirací, radostí a výzvou. Nejprve jsem 7 let pracovala s postiženými dětmi v Brně, nyní provázím děti v Montessori třídě v ZŠ Za Alejí.

Mým cílem není být učitelem, ale průvodcem dětí. Nechat je objevovat jejich vlastní schopnosti, vést je kreativně a s láskou. Pomáhat jim plnit si své povinnosti, plánovat si vlastní učení a být zodpovědnými. Přála bych si, aby se děti do školy těšily a uměly si poradit s překážkami a selháním ve svém životě.

Mým koníčkem je hudba a má rodina. Je mi inspirací a klidem. Ráda jezdím na kole, lozím po skálách a bloumám lesem jen tak.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský