Krychle

V matematice si děti sestrojily krychle, které nápaditě ozdobily.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský