Učitelé

Kuchařová Jarmila

učitelka 1.stupeň
třídní učitelka II.A

572 432 917
kucharova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Být učitelkou není pro mě zaměstnání, ale cítím to jako své poslání předávat informace dětem. Byla bych ráda, kdyby nevnímaly školu jako nástroj učení, ale aby byla pro ně jednou z možností, jak poznávat život kolem sebe, vztahy mezi lidmi a ráda bych v nich vzbudila kladný postoj k ochraně zdraví a přírody.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský