Učitelé

Kupcová Hana

učitelka 1. stupeň
třídní učitelka I.A

572 432 918
kupcova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

“Práci s dětmi nevnímám jako povolání, nýbrž jako poslání. Učitel stojí v roli průvodce dítěte, kdy společnými silami směřují k maximálnímu rozvoji jeho potenciálu.
Učitelství jsem si zvolila proto, abych mohla dětem pomoci objevit jejich silné stránky a zároveň jim podat pomocnou ruku při překonávání možných překážek na jejich cestě.”


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský