Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků

Již po několikáté jsme navštívili resort Valachy (Ski areály Horal a Razula) a strávili zde příjemné dva kurzy v hotelu Pod Javorem v Leskové ve Velkých Karlovicích. Na fotky se můžete podívat na stránkách 7. ročníků.

Počasí bylo jak na houpačce, svítilo sluníčko, pršelo, sněžilo. Prvního kurzu se zúčastnilo 19 žáků ze 7. C a jeden žák z 8. ročníku. Druhý kurz absolvovalo 40 žáků ze 7. A a 7. B. V obou týdnech byli žáci rozděleni do výkonnostních družstev a postupně se učili novým lyžařským dovednostem nebo se zdokonalovali v těch dříve získaných. Výcvik vedli pan učitel Michal Vrobel, paní učitelka Lucie Březinová a paní učitelka Renata Bednaříková. O zdraví žáků v průběhu pobytu zodpovědně pečovala paní Hana Jurásková. Cílem kurzu bylo správně zvládnout techniku lyžování a umět se bezpečně pohybovat na svahu. Žáci, kteří stáli na lyžích poprvé, zvládli postupně oblouk, jízdu v obloucích a zastavení. Zodpovědně lze konstatovat, že všichni žáci cíl splnili. Lyžařský výcvik byl ve večerních hodinách doplňován společenskými hrami a přednáškami na daná témata – např. lyžařská výzbroj a výstroj, první pomoc na horách, zdravotní rizika a bezpečnost na horách. Po celou dobu výcviku panovala na svahu i v hotelu přátelská atmosféra, na pokojích “skoro“ vzorný pořádek. Vysoce si ceníme milého personálu a vynikající stravy. Největší odměnou nám byly usměvavé tváře všech účastníků včetně instruktorů. Všichni absolvovali výcvik na jedničku a my se už těšíme na příští rok. Velké poděkování za pečlivou přípravu, organizaci a vedení LVK patří panu učiteli Michalu Vrobelovi, který se ze zdravotních důvodů bohužel nemohl zúčastnit druhého kurzu. Srdečné poděkování patří bezpochyby také třídním učitelkám Renatě Bednaříkové, Aleně Navrátilové, Kateřině Horákové a asistentkám pedagoga Aleně Holčíkové a Janě Flíčkové za pečlivou starost o žáky na svahu i mimo něj. Dále poděkování žákům za zdravý sportovní přístup, snahu zdokonalit se nebo naučit se co nejlépe lyžovat, za příkladné chování na svahu, za slušné, vstřícné chování při večerních aktivitách a dodržování řádu LVK. Rodičům za bezproblémovou komunikaci se školou a příkladný přístup k vybavení vhodné výstroje a výzbroje na lyžařský kurz.

 Děkujeme a přejeme hodně bezúrazových jízd.

 Lucie Březinová

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský