Návrat do lavic

V květnu jsme začali připravovat celou školu a třídy na návrat skupinek dětí do školy. V naší třídě bylo obsazeno všech 15 lavic. Nejdříve si děti přestěhovaly všechno učení z domu opět do třídy. Svačinovou přestávku zpestří někdy pohádka, ale po čase ve třídě následuje pobyt v atriu. Oběd probíhá poněkud zvláštně - každý sedí sám a paní asistentky dětem odnáší tácky. Po obědě neodchází děti do družiny, ale za dětmi do třídy přichází paní vychovatelka.Samozřejmě probíhalo i učení. Ale teď už se děti i třída chystají na opravdové prázdniny.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský