Návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti

volba povolání

Žáci 9. B dne 7. listopadu navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, kde se dozvěděli: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O

·         síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

·         studijních a učebních oborech

·         podmínkách a průběhu přijímacího řízení

·         charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

·         možnostech uplatnění absolventů všech stupňů                        vzdělání v praxi

·         situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

·         podmínkách a možnostech rekvalifikace

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský