Obhajoby absolventských prací

Ve dnech 7. 6. a 8. 6. probíhají u nás ve škole tradiční obhajoby absolventských prací. Každý z žáků 9. ročníku tak má možnost seznámit své spolužáky a učitele s tématem, které ho zajímá. Témata si prezentující žáci vybírali z různých oblastí - od PC her, přes různé sporty a umělecké žánry až k řešení otázek sociologických.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský