Od 1.2.2019 je 7. oddělení zrušeno. Žáci byli rozděleni do 1. - 6. oddělení školní družiny.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský