Osvěta

V třídnické hodině 6. května proběhla osvěta na téma Minimalizace a třídění odpadů, se kterou vstupují členové ekotýmu postupně do jednotlivých tříd školy. Žáci byli seznámeni s principy 5R (REFUSE - ODMÍTNI; REDUCE - ZREDUKUJ; REUSE - ZUŽITKUJ; RECYCLE - ZRECYKLUJ; ROT - VYHOĎ).

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský